Lakota Longwalker

LAKOTA LONGWALKER:

Lakota Longwalker is a Native American Folk/Rock musician, Rock/Metal guitarist, Stone Sculptor, Native flute/instrument maker, beadwork artisan and teacher. His background is in composing, producing and performing original and traditional music. Longwalker revived lost methods of  stone flute construction that originated with the Inca and Lakota. He produces, composes, arranges, markets and distributes original and traditional Native Folk music that has garnered 2 nominations for the Native American Music awards as an independent, solo artist, with both his debut album ‘Thunder in the Canyon’, and second solo album ‘The New Tradition’.

Suomeksi:

Lakota Longwalker on Amerikan alkuperäiskansalainen folk/rock-muusikko, rock/metal-kitaristi, kivenveistäjä, intiaanien huilun/instrumentin tekijä, helmityöartesaani ja opettaja. Hän tuottaa, säveltää, markkinoi, levittää ja esittää itse-tehtyä ja perinteistä Amerikan alkuperäisväestön kansanmusiikkia, joka on kerännyt kaksi ehdokkuutta Native American Music Awardseissa  sooloartistina debyyttialbumillaan “Thunder in the Canyon” ja toisella sooloalbumillaan “The New Tradition”. Longwalker on myös herättänyt henkiin kadonneen kivihuilun rakentamismenetelmän, joka on peräisin Inka -ja Lakota kansoilta.

www.lakotalongwalker.com

www.instagram.com/lakotalongwalker

NATIVE AMERICAN FLUTE CONSTRUCTION WORKSHOP:

 

Students will learn Tsalagi (Cherokee) style Native Flute making, how to make a flute from a piece of wood, Rivercane or Bamboo, how to produce beautiful tones, and how to tune each note individually in order to produce agreeable melodies. 

Learning how to make this style of  flute will connect one to nature, inviting its creator to bring the flute into the woods to sing with bird song, the sound of  wind, water, wildlife, the source of all music.

Connections to  distant cultures, and music can be felt, and understood  through the  flute’s universal type of tone production, and available scales/modes, enabling its maker  to  learn and create music from cultures found on every continent.

All materials/tools will be provided, each student will be able to make their own handcrafted flute within the workshop’s time limit, learn a new skill that can be applied to the construction of flutes from cultures around the world. Each student will have the choice to make a right, or left handed flute. The cultural significance of this type of flute, and it’s connection to nature, will be discussed in addition to the demonstration of traditional flute songs, and a briefing on music theory for this style of traditional flute.

 

Length of the workshop: 1 hour

Language: English

Teacher: Lakota Longwalker

 

The workshop is open to all ages, genders, and abilities.

NATIVE AMERICAN FLUTE CONCERT

Concert consists of 45 minutes of Native American folk music, plus 15 minutes of individual flute demonstrations wherein various Native Folk instruments will be described in detail with an emphasis upon cultural significance, and instrument construction methods.

 

Length: 60 min

Language: English 

Performer: Lakota Longwalker (www.lakotalongwalker.com)

SUOMEKSI:

AMERIKKALAISEN ALKUPERÄISKANSAN HUILUN RAKENNUSTYÖPAJA:

Opiskelijat oppivat Tsalagi (Cherokee) tyylistä Amerikan alkuperäiskansan huilun rakentamista, miten tehdä huilu puupalasta, jokiruo’osta tai bambusta, miten tuottaa sillä kauniita ääniä, ja miten virittää jokainen nuotti erikseen tuottaakseen miellyttäviä melodioita.

Tämän tyylin huilun tekemisen opettelu yhdistää ihmisen luontoon ja kutsuu sen luojaa viemään huilun metsään laulamaan lintujen laulun, tuulen, veden ja villieläinten äänen, kaiken musiikin lähteen kanssa.

Yhteydet kaukaisiin kulttuureihin ja musiikkiin voidaan tuntea ja ymmärtää huilun yleismaailmallisen äänentuottotavan ja käytettävissä olevien asteikkojen ja moodien kautta, jolloin huiluntekijä voi oppia ja luoda musiikkia kaikkien maanosien kulttuureista.

Kaikki materiaalit/työkalut tarjotaan, ja jokainen oppilas ehtii valmistaa oman huilunsa työpajan aikana ja oppia uuden taidon, jota voi soveltaa eri kulttuuristen huilujen rakentamiseen ympäri maailmaa. Jokainen oppilas voi valita, tekeekö hän oikea- vai vasenkätisen huilun. Tämän huilutyypin kulttuurisesta merkityksestä ja sen yhteydestä luontoon keskustellaan perinteisten huilulaulujen esittelyn ja tämän perinteisen huilutyylin musiikkiteorian esittelyn lisäksi.

Työpajan kesto: 1 tunti

Kieli: Englanti

Opettaja: Lakota Longwalker

Työpaja on avoin kaikenikäisille, kaikensukupuolisille ja kaikenkykyisille.

AMERIKAN ALKUPERÄISKANSOJEN HUILUN RAKENNUSTYÖPAJA

Konsertti koostuu Amerikan alkuperäiskansojen kansanmusiikista sekä yksittäisistä huiludemonstraatioista, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti erilaisia alkuperäiskansojen kansansoittimia ja painotetaan kulttuurista merkitystä ja soittimen rakennusmenetelmiä.

Pituus: 60 min
Kieli: Englanti
Esiintyjä: Lakota Longwalker

 
 
 
Translate »